Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Dream N’ Trip privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi isikuandmete kaitse määrus) („Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“).

 1. Kes haldab Dream N’ Trip lehte?

  Dream N’ Trip lehekülg on hallatud eraisiku poolt. Tegemist on blogivormis informatiivse leheküljega, mis annab ülevaadet reisimisega seotud sooduspakkumiste kohta ning pakub lehekülje külastajatele võimalust lehekülje kaudu teha päringuid, leidmaks soodsaid pakkumisi soovitud sihtkohtadesse ning ideid ja häid pakkumisi kogu reisi korraldamiseks. Selliste päringute tegemise käigus satuvad Dream N’ Trip lehe haldaja kätte päringu tegija isikuandmed ning Dream N’ Trip lehekülje haldaja töötleb selliseid isikuandmeid, päringule vastamiseks ja reisimise nign pakkumistega seotud teenuste vahendamiseks. Päringuid sellise konsultatsiooni saamiseks saab teha Dream N’ Tri lehekülje kaudu ning kirjutades e-posti aadressil info@dreamntrip.

  Antud privaatsuspoliitika annab ülevaate Dream N’ Trip poolt Teie päringutele vastamiseks Dream N’ Trip kodulehte külastades ja/või kasutades ning lehel päringu tegemise käigus on lehe külastaja tutvunud ning nõustunud privaatsuspoliitika aluseks olevate tingimustega. Dream N’ Trip lehel toodud privaatsuspoliitika tingimusi on lehe haldajal õigus igal ajal muuta, et tagada selliste tingimuste ajakohasus ning vastavus nõuetele.

 2. Dream N’ Trip lehel kogutavad ja töödeldavad isikuandmed

  Dream N’ Trip lehe külastajad, kes teevad lehekülje või info@dreamntrip.ee kaudu päringu saamaks personaalseid soodsaid reisipakkumisi ning konsultatsioone plaanitavateks reisideks, teavad, et selliste päringute tegemise käigus võib lehe haldaja päringule vastamiseks ning parimate pakkumiste saatmiseks kasutada informatsiooni, mis võib hõlmata järgnevat isikutega seotud informatsiooni: Nimi; E-posti aadress; Telefoni number; Külastatavad sihtkohad (lennud, hotellibroneeringud jms); Dream N’ Trip lehe külastajad võtavad arvesse, et lehekülge külastades on lehekülje haldajal õigus koguda ja töödelda lehekülje külastajaga seotud järgmisi andmeid: Emaili aadress (lehekülje külastajatelt, kes liituvad uudiskirjaga saajatega) ning meili saanu tegutsemist uudiskirja saamise järgselt (uudiskirja avamine, pakkumistele/postitustele klikkimine jms). IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri ja operatsioonisüsteemi info ning muu lehe kasutusega seotud info; Andmed sotsiaalmeedia kohta (näiteks kliendi tagasiside meie Facebooki lehel) Küpsised.

 3. Küpsised Dream N’ Trip lehekülg kasutab küpsiseid (cookies).

  Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele võrgulehtede poolt, mida veebilehe kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni Dream N’ Trip kodulehe kasutusmugavust. Küpsise abil salvestatakse info kasutaja IP, veebilehitseja tüübi ning selle versiooni, Dream N’ Trip kodulehe külastamise aja ja kestuse kohta, kasutaja eelistuste ja huvide kohta, jms.

  Dream N’ Trip veebilehel kasutatavad küpsised või küpsised, mida kasutavad Dream N’ trip kodulehe poolt kasutatavad kolmandad osapooled. Küpsised, mida kasutatakse Dream N’ Trip kodulehel: Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – võimaldavad külastajatel veebilehte kasutada ning muuta selle kasutamine mugavamaks. Analüütilised küpsised – aitavad meil pidada statistikat veebilehe kasutatavuse ja külastatavuse kohta ning analüüsida veebikülastajate käitumist lehel. Sellist teavet kasutatakse Dream N’ Trip veebilehe teenuste mugavamaks ja paremaks muutmiseks. Kommertsliku eesmärgiga küpsised – Dream N’ Trip lehe külastajatele reklaami edastamiseks ja suunamiseks Dream N’ Trip kodulehel ning teistel Dream N’ Trip lehega seotud lehtede (sotsiaameedia lehed jms).

  Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Dream N’ Trip lehte saab külastada ka küpsiste kasutamist keelates, kuid saidi mõningad osad või teenused ei pruugi selisel juhul toimida korrektselt. Dream N’ Trip koduleht sisaldab teatud juhtudel linke teistele seotud veebilehtedele ning sellistel juhtudel ei vastuta Dream N’ Trip leht andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede privaatsuspoliitika eest.

 4. Kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme?

  Reisimise, majutuste ning sooduspakkumistega seotud teenuste päringutele vastamiseks (lennupiletid, pakettreisid, ööbimine, transport, ekskursioonid jms) Kliendisuhtluseks (identifitseerimiseks, suhtlemiseks ja teenuste kohta vajalike teadete saatmiseks); Turundamisega seotud põhjustel; Uudiskirja saatmise eesmärgil (uudiskirjaga liitunutele. Uudiskirja tellimisest on võimalik igal ajal loobuda); Statistika koostamise eesmärgil;

 5. Kogutavate ja töödeldavate isikuandmete säilitamine

  Isikuandmeid hoitakse Dream N’ Trip või viimase poolt määratud kolmanda osapoole süsteemides. Selline kolmas osapool ei oma sellistele andmetele ligipääsu ning ei kõnealuseid isikuandmeid enamaks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks. Isikuandmeid säilitatakse vaid nii kaua, kui vajalik. Pärast seda isikuandmed kustutatakse jäädavalt. Andmete säilitamise ajaline piirang tuleneb kehtivast seadusandlusest (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus) või Dream N’ Trip kodulehe õigustatud huvist. Kui andmesubjekt soovib olla unustatud, kustutame tema andmed sellisel määral, mida seadusandlus ei reguleeri.

 6. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

  Jagame isikuandmeid kolmandatele osapooltele (samuti rahvusvahelistele ettevõtetele Eestist väljaspool) üksnes siis, kui seda on vaja reisiteenuse täitmiseks ja üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik Teile reisiteenuse või sellega seotud teenuse osutamiseks. Näiteks erinevad lennufirmad ja lennupileteid vahendavad ettevõtted, hotellid ja hotelle vahendavad ettevõtted, kindlustusseltsid, pangamaksete pakkujad, liisingu pakkujad jt. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või reisi- või reisiga seotud teenuse täitmiseks. Kui teenuse osutamiseks on vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on isikuandmete kaitse määruse artikli 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see on ELi piires.

  Juhul, kui sihtriigi territooriumil ei ole meile teadaolevalt isikuandmete kaitse tase võrdväärne ELi territooriumil kehtiva tasemega, siis me teavitama Teid vastavast asjaolust kirjalikult e-posti teel ning Teil on võimalik anda oma andmete edastamiseks või edastamise keelamiseks vastav kinnitus.

 7. Kodulehe külastajate võimalus ja õigus tutvuda kogutud/töödeldavate isikuandmetega

  Dream N’ Trip lehe kasutajatel on võimalus tutvuda lehe poolt kogutavate ja töödeldavate, neid puudutavate isikuandmetega, saates selleks info@dreamntrip.ee meilisaadressile digiallkirjastatud avaldus. Selleks palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@dreamntrip.ee.